Hayvancılık

Süt Hayvancılığında Sağım

Hayvanlar padoglardan topluca sağımhane bekleme yerine alınır.

24 lü iki grup olarak toplam 48 hayvan aynı anda sağım ünitesine yerleşir.

Hayvanların meme uçları ön daldırma dediğimiz dezenfektan içeren bir sıvıya batırılıp çıkartılarak dezenfekte edilir.

Arkasından dezenfekte olan meme başları tek kullanımlık kağıt havlular ile temizlenir ve aynı anda ön sağım işlemi yapılır (memelerin sağılarak kontrol edilmesi).

Ön sağımda mastititisli (meme lobunun yangılanıp sütün bozulması) hayvan tespit edilirse o hayvan sağılmaz ve sağımın sonunda ayrılıp sağlık ekibine bilgi verilir.

Ön sağım sonucu normal olan hayvanlara meme başlıkları takılır sağım işlemi başlar.

Sağım tam otamatikdir ineğin memesinde süt bittiğinde sağım başlıkları otamatik memeden ayrılır.

Meme başlıkları ayrıldığında memede süt kalıp kalmadığını sağımcılar kontrol eder kalmışsa sağım başlıkları tekrar takılır.

Sağım işlemi bittiğinde meme uçları son daldırma, dezenfektanlı bir maddeye tek tek batırılıp çıkartılır bu işlem sağımdan sonra yaklaşık 2 saat açık kalan meme uçlarından herhangi bir mikrobun girmesini engellemek için yapılır (mastitis olmasını engelleme amaçlı).

Sonra hayvanlar sağım ünitesinden çıkar ayak banyo havuzlarından geçerek padoglara giderler.